AKTUALNOŚCI

2010_Wystawa “Fontanny dla Poznania”

15 marca 2022

.

Wystawa pokazywana wraz z prezentacją: „Projekty Rzeźb dla Miasta Poznania”
Wystawa odbywa się pod patronatem: TVP Poznań, Telewizja TWK Poznań, IKS, Radio Merkury, Radio Emaus, Portal Independent, Bedyka, Blubry, Ezoteryczny Poznań, MediaFMnet, MMPoznań, CreativeMedia, TOZ Oddział Poznań.

Kuratorami wystawy zostali:
– Roman Kosmala Prezes WZAR
– Anna Słonka- Moskwa Wice Prezes WZAR
– Julia Kaczmarczyk-Piotrowska Członek Zarządu WZAR
Wystawa “Projekty Fontann dla Miasta Poznania i Regionu Wielkopolski”
Wielkopolska ma szansę wzbogacić się o unikatowe realizacje Fontann oraz propozycje Studzienek oraz różnorodnych ujęć wodnych.
Niezmienna fascynacja płynącą wodą manifestuje się już od najdawniejszych epok cywilizacyjnych. Fontanny i kaskady jak zauważa w swojej pracy o założeniach ogrodowych Margot Dudkiewicz (2009) należały i należą do najpiękniejszych elementów ogrodu, dziedzińców domów prywatnych, placów miejskich i parków od starożytności po współczesność.
Oprawa architektoniczna i rzeźbiarska wody w ruchu miała podkreślać życiodajną moc i znaczenie jako podstawy życia.
Prostota konstrukcji pierwszych wodotrysków uwarunkowana była ówczesnymi możliwościami technicznymi – fontanny tryskały prostymi strumieniami lub bulgotały. Wynalezienie fontanny przypisuje się staro żytnim Grekom. Znane były w Rzymie i Krajach Bliskiego Wschodu – Babilon, Persja. Żaden ogród islamski nie mógł obyć się bez cieszącej zmysły płynącej wody.
W średniowieczu wodotrysk posiadał bogatą symboliką, fontanna oznaczała życie, młodość, miłość i czystość. Fontanny europejskie otrzymywały bogatą oprawę rzeźbiarską, w której przeważała tematyka biblijna. W religii islamu woda uznawana była za szczególny dar i znak oczyszczenia. Obecność fontann nadawała ogrodom wschodu elegancji i uroku, wodotryski cieszyły oczy mieszkańców i budziły podziw gości. Woda służyła także pożytkowi ochładzając powietrze. W szczytowym okresie rozwoju fontann przypadającym na epokę baroku przybrały formę rozbudowanych grup fontann, kaskad i rzeźb.
Współczesne przeludnione miasta, zatłoczone ulicznymi kawalkadami samochodów, pędzącymi w pośpiechu ludźmi, potrzebują bardziej niż kiedykolwiek enklaw wyciszenia, ochłody regenerującej utraconą energię w przetłoczonym miejskim smogu. Enklaw, w których tryskająca woda pozwoli nam zwilżyć usta, obmyć twarz, słowem doznać katharystycznego oczyszczenia duszy i ciała.
Ta piękna, niezmienna symbolika życia, witalnej biologicznej mocy i czystości jest wspaniałym pretekstem do rzeźbiarskiej i architektonicznej aranżacji miejskiej przestrzeni, która w połączeniu z przyrodą czyni miasta piękniejszymi i zdrowszymi, ubogaconymi w sztukę.
Artyści skupieni i tworzący w Wielkopolskim Związku Artystów Rzeźbiarzy podejmą pracę nad stworzeniem projektów fontann i studzienek w wybranym fragmencie przestrzeni miejskiej Poznania lub innych miast Wielkopolski.
Życzę zatem artystom interesujących pomysłów i projektów, które ubogacą Poznań, ucieszą oczy piękną oprawą rzeźbiarską, przysparzając zdrowia mieszkańcom miasta, turystom odwiedzającym stolicę Wielkopolski, która preferuje do miana Europejskiej Stolicy Kultury. Legitymować się winna zatem obecnością użytecznych dla mieszkańców i wartościowych artystycznie obiektów rzeźbiarsko architektonicznych.
Liczymy zatem, że władze miasta nie przejdą obojętnie obok projektów wyłonionych w drodze konkursu, jako najlepsze i doprowadzą do realizacji nagradzanych koncepcji.
Kurator wystawy: Roman Kosmala Prezes Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy

Przedstawiane propozycje zmierzały będą do poprawy estetyki istniejących skwerków i przestrzeni miejskich poprzez połączenie form rzeźbiarskich z żywiołem jakim jest niewątpliwie woda.
Ewolucja wizualna jaką zamierzamy uzyskać sprzyjała będzie poprawie odczuć estetycznych mieszkańców Poznania oraz Wielkopolan jak i turystów odwiedzających nasz region.
Największe metropolie świata słyną z pięknych i niepowtarzalnych Fontann. Wielkopolscy rzeźbiarze wychodzą na przeciw temu wyzwaniu.
Kurator wystawy: Anna Słonka-Moskwa

Rzeźba jako źródło wody to cel konkursu ogłoszonego przez Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy. Forma stała na przekór temu co ulotne i zmienne, wyznacza początek wobec energii, potencji i życia. Jest pretekstem do opracowania kształtów nadających głębszy sens naturze. Woda to jeden z żywiołów, a także medium przenikających się stanów: życia i śmierci. Niecki, studnie, fontanny, zbiorniczki są znakiem narodzin, siły. Odwołują się bezpośrednio do pamięci, esencji wszelkich motywów i towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Ich lokacja to miejsca szczególne uznane jako „święte”… gdyż woda w symbolice oznacza zwierciadło losu.
Kurator wystawy: Julia Kaczmarczyk-Piotrowska

Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Miasta Poznania.

Wystawa będzie pokazywana wraz z prezentacją: „Projekty Rzeźb dla Miasta Poznania
i Regionu Wielkopolski” powstanie nowy katalog wydany przez MDK odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Kole – 18 listopada oraz w terminie późniejszym w Ostrowie Wielkopolskim.

Wystawa odbywa się pod patronatem: TVP Poznań, Telewizja TWK Poznań, IKS, Radio Merkury, Radio Emaus, Portal Independent, Bedyka, Blubry, Ezoteryczny Poznań, MediaFMnet, MMPoznań, CreativeMedia, TOZ Oddział Poznań.