Debaty Poznańskie

Debaty Poznańskie są inicjatywą obywatelską. Grupę inicjatywną stanowią: Andrzej Byrt (b. ambasador RP w Niemczech i Francji), Grzegorz Ganowicz (przewodniczący Rady Miasta Poznania), Marian Gorynia (b. rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu), Tomasz Kaczmarek (dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych UAM), Tomasz Kayser (wiceprezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania), Wojciech Kruk (prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej), Andrzej Porawski (dyrektor Biura Związku Miast Polskich), Przemysław Trawa (prezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania).
Tematyka Debat dotyczy wybranych zjawisk/trendów społeczno-gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie z określeniem ich praktycznych implikacji dla funkcjonowania i rozwoju Poznania. Debaty odbywają się w formie dyskusji panelowej z udziałem interdyscyplinarnego grona zaproszonych ekspertów. Niezależnie od dostępności debat w Internecie ich przebieg będzie publikowany w formie specjalnych wydawnictw w ilości około 500 sztuk, które będą przekazane między innymi władzom i radnym miasta i regionu.

Partnerem strategicznym Debat jest Grupa MTP, partnerem merytorycznym - Centrum Badań Metropolitalnych UAM, partnerem technologicznym - Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, partnerami medialnymi - Wydawnictwo Miejskie Posnania i Wydawnictwo Poznańskie, a partnerami współpracującymi - TRIN i World Trade Center Poznań. Mecenasami Debat są firmy: Ataner, Novol oraz UWI Inwestycje (Mecenas Debaty IV).

Do tej pory odbyło się 11 debat:

„Poznań wobec pandemii”

„Technologie, które zmieniają miasto”

„Jak tworzyć miasto kultury”

„Pierścień wielkiego miasta – procesy urbanizacyjne w aglomeracji poznańskiej”

"Cudzoziemcy w Poznaniu"

"Młody Poznań - miasto otwarte na młodych"

"Wrażliwy Poznań"

"Zielony Poznań"

"Silver tsunami - senioralny Poznań"

„Konferencja polsko - niemiecka “Polska - Niemcy: sąsiedztwo, stereotypy, empatia, współpraca”

"Wartości w życiu współczesnego Poznania"

 

 

PARTNERZY

DEBATA XII
„...”

WIĘCEJ

DEBATA XII

Uczestnikami XII debaty "...", która odbędzie się w ...... 2024, będą:

Debatę poprowadzi:

 • Tomasz Kayser - wiceprezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania

Sample Title

Sample Description

Sample Title

Sample Title

Sample Title

Sample Description

Sample Title

Sample Title

Sample Title

Sample Description

Tomasz Kayser

Tomasz Kayser

wiceprezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania

DEBATA XI
„Wartości w życiu współczesnego Poznania”

WIĘCEJ

DEBATA XI

Uczestnikami XI debaty "Wartości w życiu współczesnego Poznania", która odbyła się w kwietniu 2024, byli:

 • prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski
 • prof. dr hab. Waldemar Łazuga
 • ks. dr Jan Frąckowiak
 • dr Maciej Frąckowiak

Debatę poprowadził:

 • Tomasz Kayser - wiceprezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania

prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski

prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski

prof. dr hab. Waldemar Łazuga

prof. dr hab. Waldemar Łazuga

ks. dr Jan Frąckowiak

ks. dr Jan Frąckowiak

dr Maciej Frąckowiak

dr Maciej Frąckowiak

Tomasz Kayser

Tomasz Kayser

YouTube

DP11

DEBATA X
„Konferencja polsko - niemiecka “Polska - Niemcy: sąsiedztwo, stereotypy, empatia, współpraca”

WIĘCEJ

DEBATA X

„Konferencja polsko - niemiecka “Polska - Niemcy: sąsiedztwo, stereotypy, empatia, współpraca”

Termin: 3 października 2023, godzina 10:00-14:00
Miejsce debaty hybrydowej: Wydział Prawa i Administracji UAM / online

Debata transmitowana on-line na kanale YouTube FRMP:

https://www.youtube.com/channel/UCnn8kPdQWj1MN1GB5OOTjLQ

Wydarzenie jest też obecne na profilu FRMP na Facebook:

https://www.facebook.com/events/182770331434336 

Program konferencji

Fragment filmu „Traktat Der Vertrag” reż. Jacek Kubiak
Produkcja: Wydawnictwo Miejskie Posnania

10:00 – 10:30 Otwarcie konferencji i powitanie gości
Prowadzący: dr Przemysław Kieliszewski, dr Anna Kochanowska-Nieborak
Wystąpienia: Zastępca Prezydenta Miasta Poznania - Jędrzej Solarski
Konsul Generalny Niemiec – Martin Kremer

10:30 – 12:00
Debata ekspercka I – „Przejęcie, transformacja, zjednoczenie. Długi proces niemiecko-niemieckiego pojednania”
Moderatorka: dr Anna Kwiatkowska – Ośrodek Studiów Wschodnich
Power speech: Prof. Dirk Oschmann – historyk literatury i germanista z Lipska - autor „Der Osten: eine westdeutsche Erfindung”
Uczestnicy panelu:
• Prof. Detlev Brunner - Uniwersytet w Lipsku – ekspert w zakresie historii obu państw niemieckich oraz historii transformacji w Niemczech Wschodnich
• Prof. Klaus Bachmann – politolog, historyk, Uniwersytet SWPS

12:30 – 14:00
Debata ekspercka II – „Polska i Niemcy: czy potrzebujemy nowej formuły partnerstwa
i współpracy?”

Moderatorka: dr Anna Kochanowska-Nieborak – Instytut Filologii Germańskiej UAM
Uczestnicy panelu:
• Prof. Hanna Suchocka – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Premier RP (1992-1993)
• Prof. Peter Oliver Loew – dyrektor Deutsches Polen-Institut w Darmstadt
• Prof. Marek Cichocki – Kolegium Europejskie w Natolinie

 

dr Przemysław Kieliszewski - Dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu, prowadzący

dr Przemysław Kieliszewski - Dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu, prowadzący

.

.

dr Anna Kochanowska-Nieborak - Instytut Filologii Germańskiej UAM, prowadząca

dr Anna Kochanowska-Nieborak - Instytut Filologii Germańskiej UAM, prowadząca

.

.

Wystąpienie: Jędrzej Solarski - Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

Wystąpienie: Jędrzej Solarski - Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

.

.

Wystąpienie: Martin Kremer - Konsul Generalny Niemiec

Wystąpienie: Martin Kremer - Konsul Generalny Niemiec

.

.

Moderatorka: dr Anna Kwiatkowska – Ośrodek Studiów Wschodnich

Moderatorka: dr Anna Kwiatkowska – Ośrodek Studiów Wschodnich

.

.

Power speech: Prof. Dirk Oschmann – historyk literatury i germanista z Lipska - autor „Der Osten: eine westdeutsche Erfindung”

Power speech: Prof. Dirk Oschmann – historyk literatury i germanista z Lipska - autor „Der Osten: eine westdeutsche Erfindung”

prof. Detlev Brunner - Uniwersytet w Lipsku – ekspert w zakresie historii obu państw niemieckich oraz historii transformacji w Niemczech Wschodnich

prof. Detlev Brunner - Uniwersytet w Lipsku – ekspert w zakresie historii obu państw niemieckich oraz historii transformacji w Niemczech Wschodnich

prof. Klaus Bachmann – politolog, historyk, Uniwersytet SWPS

prof. Klaus Bachmann – politolog, historyk, Uniwersytet SWPS

Moderatorka: dr Anna Kochanowska-Nieborak – Instytut Filologii Germańskiej UAM

Moderatorka: dr Anna Kochanowska-Nieborak – Instytut Filologii Germańskiej UAM

prof. Hanna Suchocka – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Premier RP (1992-1993)

prof. Hanna Suchocka – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Premier RP (1992-1993)

prof. Peter Oliver Loew – dyrektor Deutsches Polen-Institut w Darmstadt

prof. Peter Oliver Loew – dyrektor Deutsches Polen-Institut w Darmstadt

prof. Marek Cichocki – Kolegium Europejskie w Natolinie

prof. Marek Cichocki – Kolegium Europejskie w Natolinie

YouTube

DEBATA IX
„Silver tsunami - senioralny Poznań”

WIĘCEJ

DEBATA IX

Uczestnikami IX debaty „Silver tsunami - senioralny Poznań”, która odbyła się w marcu 2023, byli:

 • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
 • dr hab. inż. arch. prof. PP Ewa Pruszewicz-Sipińska
 • prof. UAM, dr hab. Anna Michalska
 • Wojciech Bauer

Debatę poprowadził:

 • Tomasz Kayser - wiceprezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

dr hab. inż. arch. prof. PP Ewa Pruszewicz-Sipińska

dr hab. inż. arch. prof. PP Ewa Pruszewicz-Sipińska

prof. UAM, dr hab. Anna Michalska

prof. UAM, dr hab. Anna Michalska

Wojciech Bauer

Wojciech Bauer

Tomasz Kayser

Tomasz Kayser

YouTube

ZESZYT

 

DEBATA VIII
„Zielony Poznań”

WIĘCEJ

DEBATA VIII

Uczestnikami VIII debaty „Zielony Poznań”, która odbyła się 6 października 2022, byli:

 • Krzysztof Mączkowski
 • prof. Elżbieta Raszeja
 • Wojciech Krawczuk
 • Kasper Jakubowski

Debatę poprowadził:

 • Tomasz Kayser - wiceprezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania

Krzysztof Mączkowski

Krzysztof Mączkowski

prof. UAP dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja

prof. UAP dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja

Wojciech Krawczuk

Wojciech Krawczuk

Kasper Jakubowski

Kasper Jakubowski

Tomasz Kayser

Tomasz Kayser

YouTube

ZESZYT

 

DEBATA VII
„Wrażliwy Poznań”

WIĘCEJ

DEBATA VII

Uczestnikami VII debaty „Wrażliwy Poznań”, która odbyła się 23 czerwca 2022, byli:

 • ks. Marcin Janecki – dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej
 • Barbara Grochal – wieloletnia koordynatorka wolontariuszy Hospicjum Palium
 • Włodzimierz Kałek - dyrektor MOPR w Poznaniu w latach 1999 – 2020
 • Dorota Raczkiewicz – prezeska Drużyny Szpiku

Debatę poprowadził:

 • Tomasz Kayser - wiceprezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania

ks. Marcin Janecki

ks. Marcin Janecki

Barbara Grochal

Barbara Grochal

Włodzimierz Kałek

Włodzimierz Kałek

Dorota Raczkiewicz

Dorota Raczkiewicz

Tomasz Kayser

Tomasz Kayser

YouTube

ZESZYT

 

DEBATA VI
„Młody Poznań - miasto otwarte na młodych”

WIĘCEJ

DEBATA VI

Uczestnikami VI debaty „Młody Poznań - miasto otwarte na młodych”, która odbyła się 17 marca 2022, byli:

 • Witold Wrzesień, prof. UAM dr hab. –  socjolog, kierownik Zakładu Socjologii Cywilizacji Wydziału Socjologii UAM
 • Antoni Cepel - prezes FYD Studio
 • Franciszek Cofta - dziennikarz radiowy i telewizyjny, działacz społeczny
 • Iwona Matuszczak – Szulc - dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Debatę prowadził:

 • Tomasz Kayser - wiceprezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania

Witold Wrzesień, prof. UAM dr hab.

Witold Wrzesień, prof. UAM dr hab.

Antoni Cepel

Antoni Cepel

Franciszek Cofta

Franciszek Cofta

Iwona Matuszczak

Iwona Matuszczak

Tomasz Kayser

Tomasz Kayser

YouTube

ZESZYT

DEBATA V
„Cudzoziemcy w Poznaniu”

WIĘCEJ

DEBATA V

Uczestnikami V debaty „Cudzoziemcy w Poznaniu”, która odbyła się 9 grudnia  2021, byli:

 •              prof. dr hab. Józef Orczyk  –  przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu
 •             Andrzej Soboń –  zastępca dyrektora Wydziału Spraw Cudzoziemców w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
 •             prof. dr hab. Michał Buchowski – dyrektor Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu
 •             Hacen Sahroconi –  animator kultury

Debatę prowadził:

 • Tomasz Kayser - wiceprezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania

Andrzej Soboń

Andrzej Soboń

Hacen Sahraoui

Hacen Sahraoui

prof. dr hab. Józef Orczyk

prof. dr hab. Józef Orczyk

prof. dr hab. Michał Buchowski

prof. dr hab. Michał Buchowski

Tomasz Kayser

Tomasz Kayser

YouTube

ZESZYT

DEBATA IV
„Pierścień wielkiego miasta – procesy urbanizacyjne w aglomeracji poznańskiej”

WIĘCEJ

DEBATA IV

Uczestnikami IV debaty „Pierścień wielkiego miasta – procesy urbanizacyjne w aglomeracji poznańskiej”, która odbyła się 23 września  2021, byli:

 • Natalia Weremczuk – dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
 • Piotr Wiśniewski – dyrektor Stowarzyszenia Metropolia Poznań
 • dr hab. Łukasz Mikuła – polski geograf, urbanista, radny Miasta Poznania
 • Dariusz Kucz – przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • dr hab. Tomasz Kaczmarek - polski geograf, urbanista, dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych UAM

 

Debatę prowadził i moderował:

 • Tomasz Kayser - wiceprezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania

 

Natalia Weremczuk

Natalia Weremczuk

Piotr Wiśniewski

Piotr Wiśniewski

dr hab. Łukasz Mikuła

dr hab. Łukasz Mikuła

Dariusz Kucz

Dariusz Kucz

prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Tomasz Kayser

Tomasz Kayser

YouTube

ZESZYT

DEBATA III
„Jak tworzyć miasto kultury”

WIĘCEJ

DEBATA III

Uczestnikami III debaty „Jak tworzyć miasto kultury”, która odbyła się 10 czerwca  2021, byli:

 • prof. zw. Marek Krajewski  – socjolog, Wydział Socjologii, Zakład Teorii i Badań Praktyk   Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Przemysław Kieliszewski –  dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Hora – rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
 • Ewa Krokowicz - Voelkel – prezes zarządu Concordia Design
 • dr Agata Wittchen – Barełkowska – specjalista ds. komunikacji, dziennikarz, prezes zarządu NU Foundation

 

Debatę prowadził i moderował:

 • Tomasz Kayser  - wiceprezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania

prof. zw. Marek Krajewski

prof. zw. Marek Krajewski

dr Przemysław Kieliszewski

dr Przemysław Kieliszewski

prof. dr hab. Wojciech Hora

prof. dr hab. Wojciech Hora

Ewa Krokowicz - Voelkel

Ewa Krokowicz - Voelkel

dr Agata Wittchen

dr Agata Wittchen

Tomasz Kayser

Tomasz Kayser

YouTube

ZESZYT

DEBATA II
„Technologie, które zmieniają Poznań”

WIĘCEJ

DEBATA II

Uczestnikami II debaty „Technologie, które zmieniają Poznań”, która odbyła się w 18 marca 2021, byli:

 • dr inż. Cezary Mazurek – pełnomocnik Dyrektora ICHB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski – kierownik Zakładu Lotnictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska oraz Przewodniczący Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
 • prof. dr hab. Rafał Drozdowski – socjolog, Wydział Socjologii, Zakład Teorii i Badań Praktyk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dagmara Nickel – prezes Zarządu - YouNick Technology Park sp. z o.o. oraz założyciel i prezes zarządu Younick Mint
 • Bartosz Burek – prezes Zarządu, współwłaściciel - Jakdojade

Debatę prowadził i moderował:

 • Przemysław Trawa - prezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania

dr inż. Cezary Mazurek

dr inż. Cezary Mazurek

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

prof. dr hab. Rafał Drozdowski

prof. dr hab. Rafał Drozdowski

Dagmara Nickel

Dagmara Nickel

Bartosz Burek

Bartosz Burek

Przemysław Trawa

Przemysław Trawa

YouTube

ZESZYT

DEBATA I
„Poznań wobec pandemii”

WIĘCEJ

DEBATA I

Uczestnikami I debaty „Poznań wobec pandemii”, która odbyła się w 9 grudnia 2020, byli:

 • Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek – geograf miast, dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych, kierownik Zakładu Systemów Osadniczych i Zarządzania Terytorialnego UAM, Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk oraz Międzynarodowej Unii Geograficznej
 • Tomasz Kobierski - prezes Zarządu Grupy MTP oraz Prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego
 • Prof. dr hab. Waldemar Kuligowski – antropolog kulturowy, kierownik Zakładu Studiów nad Kulturą Współczesną UAM,
 • Prof. dr hab. Iwona Mozer-Lisewska – ordynator Oddziału Zakaźnego Szpitala im. J. Strusia, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności UM,
 • Jolanta Musielak – Członek Zarządu ds. Personalnych i Organizacji, Volkswagen Poznań
 • Andrzej Porawski – dyrektor biura Związku Miast Polskich
 • Prof. UAP dr hab. inż. arch. Stanisław Sipiński – Pracownia Architektoniczna Ewy i Stanisława Sipińskich Sp. z o.o.

 

Debatę prowadził i moderował:

 • Tomasz Kayser - wiceprezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Tomasz Kobierski

Tomasz Kobierski

Prof. dr hab. Waldemar Kuligowski

Prof. dr hab. Waldemar Kuligowski

Prof. dr hab. Iwona Mozer-Lisewska

Prof. dr hab. Iwona Mozer-Lisewska

Jolanta Musielak

Jolanta Musielak

Andrzej Porawski

Andrzej Porawski

Prof. UAP dr hab. inż. arch. Stanisław Sipiński

Prof. UAP dr hab. inż. arch. Stanisław Sipiński

Tomasz Kayser

Tomasz Kayser

YouTube

ZESZYT