previous arrow
next arrow
Slider

O fundacji

Fundacja Rozwoju Miasta Poznania została ustanowiona przez Fundatorów 28 lutego 1991 roku, z inicjatywy ówczesnego Prezydenta Miasta Poznania Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka, przy wsparciu Wielkopolskiego Banku Kredytowego, Banku Państwowego – Powszechnej Kasy Oszczędnościowej oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich. Celem powołania Fundacji było inspirowanie i wspieranie oraz finansowania wszelakich działań mających na celu wszechstronny, zgodny z oczekiwaniami społecznymi rozwój miasta Poznania.
W obecnym czasie Fundacja skupiła się na realizację projektów, które mają z niej uczynić znaczący poznański think tank, służący tworzeniu pomostu między światem akademickim a publicznym.

Tymi projektami są:

  • “Debaty Poznańskie” - cokwartalne dyskusje panelowe z udziałem interdyscyplinarnego grona zaproszonych ekspertów, dotyczące istotnych z punktu widzenia miasta w danym momencie zagadnień;
  • „POZcast – porozmawiajmy o Poznaniu” – podcasty – rozmowy z ciekawymi osobami związanymi z naszym miastem;
  • „Poznańskie Transformacje” – konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie dotyczące przemian zachodzących w naszym mieście;
    Opracowania strategiczno – badawcze dotyczące rozwoju miasta.

FUNDACJA W LICZBACH

10+

zorganizowanych konkursów

20+

zorganizowanych koncertów

90+

wspieranych organizacji

10+

współfinansowanych wydawnictw filmowych

100+

wydanych książek i katalogów

10+

współfinansowanych wydawnictw muzycznych

15

realizacji pomnikowych

100+

zorganizowanych wystaw

300+

dofinansowanych projektów

10 000+

uczestników naszych wydarzeń

WYDARZENIA

Więcej wydarzeń

GALERIA

PARTNERZY