Odkrywamy Poznań!

Cykl wystaw tematycznych pod hasłem: „Odkrywamy Poznań! - organizowane w przestrzeni miasta wystawy plenerowe pod hasłem „Odkrywamy Poznań!” dotyczą ważnych rocznic w życiu miasta, obrazują rozwój, ukazując bogactwo miasta – historyczne, architektoniczne, prezentują szczególnie ważne miejsca, wydarzenia i instytucje.

PARTNERZY