AKTUALNOŚCI

Chwaliszewo

23 marca 2022

.

Nazwa Chwaliszewo pojawiła się w XV w. Wywodzi się prawdopodobnie od rodu Chwaliszewskich z Chwalibogowa. W 1444 r. Chwaliszewo, które stanowiło własność kapituły poznańskiej, otrzymało magdeburskie prawa miejskie. O świetności Chwaliszewa świadczy fakt, że w XV w. stało się największym ośrodkiem rzemieślniczym na prawym brzegu rzeki (w XIV w. istniało tu 13 cechów rzemieślniczych). Miasto słynęło również z corocznie odbywających się dwóch jarmarków – na św. Piotra i św. Pawła oraz św. Michała. Chwaliszewo często konkurowało z Poznaniem – nierzadko dochodziło do zatargów i konfliktów. Główną osią miasta była ulica o zarysie dzisiejszej ul. Chwaliszewo, natomiast na wysokości dzisiejszej ulicy Ciasnej znajdował się ratusz z wieżą.

KATALOG