AKTUALNOŚCI

2011_Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Braci Wieniawskich

30 marca 2022

.

Odsłonięto tablicę upamiętniającą koncerty braci Wieniawskich . Wydarzenie związane było z trwającym w mieście XIV Międzynarodowym Konkursem Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego.

Tablica autorstwa Romana Kosmali zawisła na budynku Bazaru Poznańskiego, w którym odbywały się koncerty Wieniawskich. Odsłonięcia dokonali wspólnie wirtuoz skrzypiec i przewodniczący jury konkursu Maxim Vengerov, oraz dyrektor konkursu Andrzej Wituski.

Na tablicy umieszczono portrety Henryka i Józefa Wieniawskich wraz z napisem „W tym hotelu mieszkał i koncertował w latach 1854 – 1878 kompozytor i wirtuoz skrzypiec Henryk Wieniawski z bratem Józefem (1854).” Umieszczono na niej również cytat z Gazety Wielkiego Księstwa Poznańskiego z 25 kwietnia 1854 roku: „Wasze melodyje w duszach pieszczone, trwać będą w sercach u Wielkopolany.”

Po odsłonięciu tablicy, w sali w której kiedyś odbywały się koncerty, krótki koncert dał Maxim Vengerov.