AKTUALNOŚCI

2021_11_05 Konkurs – Czym jest dla Ciebie miasto Poznań – rozstrzygnięty

10 listopada 2021

FRMP

2021_11_05 Konkurs – Czym jest dla Ciebie miasto Poznań – rozstrzygnięty

W imieniu instytucji organizujących konkurs dziękujemy wszystkim 127 uczestniczkom i uczestnikom konkursu pt. “Czym było, jest i może być dla Ciebie miasto Poznań?”. 117 wypowiedzi pisemnych i 10 wypowiedzi ustnych (nagrań dźwiękowych) zebranych w Konkursie składa się na bardzo cenny i bogaty materiał, który posłuży do studiów nad Poznaniem zarówno współczesnym socjologom, jak i – zapewne – przyszłym pokoleniom badaczy. Pozwoli lepiej zrozumieć, czym jest to miasto w doświadczeniu swoich mieszkańców i użytkowników. Planujemy wydanie książek i artykuł naukowych, a także antologii zawierającej fragmenty wybranych prac konkursowych.

www.czympoznan.pl