AKTUALNOŚCI

Rok 2018 – UWI Inwestycje S.A.

21 marca 2022

.

UWI Inwestycje S.A.

za wybitne zasługi dla miasta Poznania,
Wielkopolski i Rzeczpospolitej Polskiej