AKTUALNOŚCI

Rok 2021 – Przemysław Matusik

21 marca 2022

.

prof. Przemysław Matusik

polski historyk, dr hab. nauk humanistycznych, zastępca dyrektora Instytutu Historii Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prodziekan ds. naukowych Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 2015 r. redaktor naczelny Kroniki Miasta Poznania.

W uznaniu wybitnych osiągnięć w pracach badawczych, dydaktycznych i popularyzatorskich dotyczących historii Poznania i Wielkopolski.