AKTUALNOŚCI

2019 Przekazanie dorobku Andrzeja Szozdy

7 listopada 2022

.

Po śmierci Andrzeja Szozdy Fundacja archiwum fotograficzne od rodziny następnie przekazując kolekcję do depozytu Wydawnictwu Miejskiemu Posnania, w celu digitalizacji, archiwizacji i publikacji na portalu Cyryl.

Od połowy lat 70. XX w. Andrzej Szozda fotografował najważniejsze poznańskie wydarzenia oficjalne i nieoficjalne, kulturalne i sportowe – wizyty ważnych osobistości, wybory do Rad Narodowych i Sejmu, konkursy Miss Polonia, sesje Rady Miasta Poznania, mecze, spektakle teatralne i baletowe, koncerty, pochody, procesje, honorowe doktoraty, festiwale.

Wśród około 1700 zdjęć znalazły się też fotografie z uroczystej sesji Rady Miasta Poznania w 1999 roku.  Zdjęcia Andrzej Szozdy obejrzeć można na stronie cyryl.poznan.pl. Wystawy wybranych fotografii eksponowane były między innymi na Placu Wolności oraz na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim. Fotorelacje z wystaw dostępne: www.frmp.pl