AKTUALNOŚCI

Skoki 2015

8 marca 2022

.

Pałac w Skokach / Dom Plenerowy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu / miejsce tegorocznego Międzynarodowego Pleneru Malarskiego, dla niektórych uczestników
to miejsce wyjątkowe, wręcz magiczne. To właśnie tu będąc studentami poznańskiej uczelni artystycznej, podejmowali „prawie” samodzielne kroki artystyczne. To tu
następowała integracja, nawiązywały się przyjaźnie, ale i rywalizacja o dominację oraz wypracowanie własnego rozpoznawalnego stylu. Powrót po latach w miejsce
zapisane młodością, resentymenty z tym związane, stanowiły silny bodziec i miały niewątpliwy wpływ na atmosferę i efekty twórcze.

Fot. Bolesław Musierowicz

KATALOG