AKTUALNOŚCI

Śródka

23 marca 2022

.

Śródka, kiedyś osada handlowa przy katedrze i książęcym palatium darowana przez Przemysła II biskupom poznańskim, istniała wcześniej niż lewobrzeżny Poznań. Prawa miejskie uzyskała w XV wieku i przez ponad 350 lat była samodzielnym miastem. Do Poznania włączyli ją pruscy zaborcy, likwidując autonomię okolicznych miasteczek kościelnych. Między Śródką a Ostrowem Tumskim leżał Ostrówek, dzisiaj mała, kameralna uliczka, a dawniej wyspa, na której w połowie XV wieku Władysław Warneńczyk lokował najmniejsze miasto Korony Polskiej, a potem Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

KATALOG