AKTUALNOŚCI

2023_Brdów

22 lipca 2023

.

XVI Plener Malarski

10 lipca 2023 zakończyliśmy XVI Plener Malarski w Brdowie. Plener Malarski jest organizowany od 2012 roku przez Fundacja Rozwoju Miasta Poznania we współpracy z artystami plastykami ze Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Poznańskiego. Ma na celu utrwalanie piękna pejzażu miasteczka i jego okolic, zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców w zakresie sztuk wizualnych. Podczas plenerów malarskich dokonuje się rozwijanie współpracy z zagranicznymi środowiskami artystów, polegające na wymianie dokonań twórczych. Uczestnikami pleneru są artyści z Poznania i Wielkopolski, oraz zaproszeni artyści zagraniczni. Wiek uczestników jest zróżnicowany, co pozwala artystom również starszego pokolenia kontynuować swoje twórcze aspiracje. Jest to ich często jedyna możliwość inspiracji i aktywności twórczej w plenerze. Po każdym plenerze odbywają się wystawy poplenerowe, między innymi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w tym w Galerii WTC-Profil – World Trade Center Poznań, w poznańskich i wielkopolskich domach kultury, szkołach a także, poza granicami kraju, między innymi w Londynie. Wstęp na wszystkie wystawy jest bezpłatny. Plenery malarskie odbywały się między innymi w Żerkowie, Zielonce, Skokach i Brdowie.

Pierwszym kuratorem plenerów był Waldemar Mieczysławem Idzikowski. Obecnie (od 2021) tę funkcję sprawują dwie osoby: Wanda Elżbieta Gostyńska i Barbara Kamyszek-Gieburowska.
Sfinansowano ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.