AKTUALNOŚCI

Rok 2015 – Skoki

8 marca 2022

Fot. Bolesław Musierowicz

Pałac w Skokach / Dom Plenerowy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu / miejsce
tegorocznego Międzynarodowego Pleneru Malarskiego, dla niektórych uczestników
to miejsce wyjątkowe, wręcz magiczne. To właśnie tu będąc studentami poznańskiej
uczelni artystycznej, podejmowali „prawie” samodzielne kroki artystyczne. To tu
następowała integracja, nawiązywały się przyjaźnie, ale i rywalizacja o dominację
oraz wypracowanie własnego rozpoznawalnego stylu. Powrót po latach w miejsce
zapisane młodością, resentymenty z tym związane, stanowiły silny bodziec i miały
niewątpliwy wpływ na atmosferę i efekty twórcze.

KATALOG