AKTUALNOŚCI

Skoki 2018

8 marca 2022

.

Skoki jednoznacznie kojarzą się z Domem Plenerowym poznańskiej
uczelni artystycznej. Efekty uczestnictwa w Plenerze są wyłącznie zasługą artystów, ich zapału twórczego i pracowitości.
Uczestnicy pleneru mają całkowitą swobodę w wyborze sposobów obrazowania jak i dysponowania swoim
czasem, nie ma żadnych nakazów czy też ograniczeń, każdy rozlicza się efektem swoich dokonań. Formuła ta
przez lata stosowana sprawdziła się i przynosi oczekiwane rezultaty.

Fot. Tomasz Mielcarek

KATALOG