AKTUALNOŚCI

Rok 2023 – Andrzej Porawski

4 marca 2024

.

Andrzej Porawski

polski działacz samorządowy związany z Poznaniem i technolog, długoletni dyrektor Biura Związku Miast Polskich, sekretarz strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w latach 1999–2021.

W uznaniu wybitnych zasług na rzecz odrodzonego samorządu terytorialnego oraz w wieloletniej działalności w Związku Miast Polskich.