AKTUALNOŚCI

2022_KONKURS “TU WARTO ŻYĆ” – EDYCJA 2022/2023 – BŁONIA WILDECKIE

16 listopada 2022

.

KONKURS STUDENCKI  „TU WARTO ŻYĆ” Edycja 2022/2023: Błonia Wildeckie

 

2023.05.15 Wystawa pokonkursowa

II nagroda Piotr Banaszek – student Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

II nagroda (równorzędna) Emilia Cholewa i Nikodem Cisowski – studenci Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

III nagroda Marta Drgas i Mikołaj Gruszczyński – studenci Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Wyróżnienie honorowe Szymon Górka, Aleksandra Franek, Julia Jankowska  – studenci Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Wyróżnienie honorowe  Julia Szymańska –  studentka Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

 

Zdjęcia z otwarcia wystawy

   

 

2023.04.18 Rozstrzygnięcie

Został rozstrzygnięty konkurs studencki na koncepcję zagospodarowania terenu Błoni Wildeckich,   ograniczonego ulicami: Królowej Jadwigi, Droga Dębińska, o. Mariana Żelazka i Dolna Wilda.

Konkurs został zorganizowany przez  Fundację Rozwoju Miasta Poznania,  Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu oraz UWI Inwestycje S.A..

Mecenat – Griltex Polska Sp. z o.o.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli:

Bartosz Guss – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania;

prof. dr hab. Wojciech Hora – Rektor Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu;

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski – Rektor Politechniki Poznańskiej;

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych, twórczych koncepcji kreowania przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, uwzględniających jej wszechstronne uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne, komunikacyjne, kulturowe, przyrodnicze, krajobrazowe i kompozycyjne, a także potrzeby społeczne. Oczekiwano twórczego nawiązania do historii tego miejsca, podkreślenia jego specyfiki, stworzenia spójnego wizerunku przestrzeni i atrakcyjnych rozwiązań w zakresie form zagospodarowania terenu, a także zastosowania rozwiązań pro-ekologicznych (małej retencji, powiększania powierzchni biologicznie czynnej, poprawy klimatu lokalnego) oraz możliwości etapowania prac realizacyjnych.

Na konkurs wpłynęło 20 prac, wykonanych przez studentów trzech poznańskich uczelni: Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Prace były oceniane przez Sąd Konkursowy w składzie:

Przewodnicząca – prof. UAP dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja – Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Wydział Architektury i Wzornictwa, Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu;

prof. PP dr hab. inż. arch. Hanna Michalak – Politechnika Poznańska, Wydział Architektury;

dr hab. inż. arch. Agnieszka Wilkaniec – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu, Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu;

Piotr Sobczak – Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP;

Przemysław Trawa – Prezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania.

 

Sąd zdecydował o nie przyznaniu pierwszej nagrody.

Przyznano dwie równorzędne drugie nagrody, jedną trzecią nagrodę i dwa wyróżnienia honorowe.

 

II nagroda (równorzędna) w wysokości 5.000 zł

Piotr Banaszek –  student Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

​Praca została nagrodzona za umiejętne połączenie nowych rozwiązań funkcjonalnych, komunikacyjnych oraz proekologicznych, z poszanowaniem genius loci miejsca i obecnej struktury naturalnej roślinności, w oparciu o minimalną ingerencję człowieka z maksymalnym wykorzystaniem potencjału lokalnych społeczności i siły natury. Doceniono    autorską, piękną w swej skromności (także zapisu graficznego) i dojrzałą koncepcję zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem małej retencji i materiałów recyklingowych, w duchu poprawy jakości przestrzeni i nowych funkcji: społecznych, rekreacyjnych i edukacyjnych, na miarę współczesnych potrzeb różnych grup użytkowników Wildy i Poznania.

 

 

II nagroda (równorzędna) w wysokości 5.000 zł

Emilia Cholewa i Nikodem Cisowski – studenci Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Praca została nagrodzona za kompleksowe podejście do funkcji terenu w granicach opracowania, bez pomijania trudnych do rozwiązania dylematów przestrzennych, związanych z dotychczasowym sposobem zagospodarowania. Doceniono szacunek wobec zastanych układów zieleni, próbę ich udostępnienia oraz wykorzystania na potrzeby mieszkańców miasta, a także dobre rozpoznanie obszaru objętego koncepcją, które zaowocowało licznymi pomysłami na rozwiązanie detali. Zwrócono również uwagę na komunikatywną, syntetyczną formę zapisu graficznego.

 

 

III nagroda w wysokości 3.000 zł

Marta Drgas i Mikołaj Gruszczyński – studenci Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Praca została nagrodzona za umiejętne i pomysłowe zaprezentowanie możliwości wykorzystania miejsca w zależności od pory lub inicjatywy. Podział funkcjonalny umiejętnie nawiązuje do najbliższego otoczenia tworząc spójną i wzajemnie uzupełniającą się przestrzeń. Strefy sportu, relaksu, “natury” wykorzystują i wzmacniają istniejące walory a najbardziej zdegradowane miejsca parkingów i targowiska kształtują w sposób wiarygodny względem sąsiedztwa. Momentami zbyt emblematyczna forma prezentacji jest odpowiednio syntetyczna nie tracąc na czytelności.

 

 

wyróżnienia honorowe

Szymon Górka, Aleksandra Franek, Julia Jankowska    – studenci Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Wyróżnienie przyznano za logiczny i czytelny podział terenu na strefy funkcjonalne, z uwzględnieniem istniejącej roślinności oraz za spójną koncepcję form architektonicznych, a także propozycję etapowania inwestycji.

 

wyróżnienie honorowe

autorka pracy: Julia Szymańska –  studentka Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.

Wyróżnienie przyznano za interesującą koncepcję udostępnienia i zagospodarowania stadionu oraz propozycję kameralnych ciągów pieszych, z umiejętnym wykorzystaniem i podkreśleniem istniejących form terenu i zieleni.

 

15 maja 2023 o godz. 18.00 odbędzie się uroczyste wręczenie nagród,

połączone z otwarciem wystawy prac konkursowych w Holu Wschodnim

Międzynarodowych Targów Poznańskich.

 

Wystawa będzie prezentowana w dniach 15 maja – 6 czerwca 2023.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

2023.04.01 INFORMACJA

Zakończyliśmy etap przyjmowania prac konkursowych konkursu studenckiego organizowanego pod hasłem “Tu warto żyć”.

Wpłynęło 20 prac, w tym prace indywidualne i zespołowe.

UWAGA!

Prace konkursowe należy dostarczać do siedziby Fundacji Rozwoju Miasta Poznania (w terminie podanym w REGULAMINIE) – Poznań, ul. Wyszyńskiego 8 – domofon: “FUNDACJA”. W przypadku nie zastania nikogo w Fundacji osobiście, prosimy o przekazanie pracy w firmie Lotos Kolej, która znajduje się na pierwszym piętrze tego samego budynku – domofon: “LOTOS KOLEJ”.

2022.12.20 INFORMACJA

Informujemy, że na studencki konkurs studialno-koncepcyjny, jednoetapowy pod hasłem „Tu warto żyć” – edycja 2022/2023 – Błonia Wildeckie wpłynęło 97 zgłoszeń (w tym 23 zespoły 2-3 osobowe), w tym:

Liczba zgłoszonych osób: 137
w tym:
Politechnika Poznańska: 105
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu: 19
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: 13
Przypominamy, że Konkurs organizowany jest przez:
Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu oraz UWI Inwestycje S.A. Poznański deweloper
Patronat honorowy:
• Bartosz Guss – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
• prof. dr hab. Wojciech Hora – Rektor Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
• prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski – Rektor Politechnika Poznańska
• prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz – Rektor Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Patronat medialny: Miejski Magazyn Lifestylowy Sukces po poznańsku

 

2022.11.15 INFORMACJA
Wizja lokalna zaplanowana została na 2 grudnia br., o godz. 11.00 (nie jest obligatoryjna).
Z uwagi na zły stan techniczny obiektu każdy zainteresowany wizją stadionu zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia o wejściu na obiekt na własną odpowiedzialność (na miejscu).
Podczas wizji niezbędne jest obuwie o grubej podeszwie.
Miejsce spotkania: brama wejściowa na stadion od ul. Spychalskiego (przy budynku POSIR ul. Spychalskiego 34).

 

OGŁOSZENIE KONKURSOWE!

Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu oraz UWI Inwestycje S.A., ogłaszają studencki konkurs studialno-koncepcyjny, jednoetapowy pod hasłem „Tu warto żyć” – edycja 2022/2023 – Błonia Wildeckie.
Patronat honorowy:
• Bartosz Guss – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
• prof. dr hab. Wojciech Hora – Rektor Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
• prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski – Rektor Politechniki Poznańskiej
• prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Patronat medialny: Miejski Magazyn Lifestylowy „Sukces po poznańsku”
Mecenat Konkursu: UWI Inwestycje S.A.

 

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK_1

ZAŁĄCZNIK_2

ZAŁĄCZNIK_3

PLAKAT