Plener Malarski

Plener Malarski jest organizowany od 2012 roku przez Fundację Rozwoju Miasta Poznania we współpracy z artystami plastykami ze Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Poznańskiego.
Ma na celu utrwalanie piękna pejzażu miasteczka i jego okolic, zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców w zakresie sztuk wizualnych.
Podczas plenerów malarskich dokonuje się rozwijanie współpracy z zagranicznymi środowiskami artystów, polegające na wymianie dokonań twórczych.
Uczestnikami pleneru są artyści z Poznania i Wielkopolski, oraz zaproszeni artyści zagraniczni. Wiek uczestników jest zróżnicowany, co pozwala artystom również starszego pokolenia kontynuować swoje twórcze aspiracje. Jest to ich często jedyna możliwość inspiracji
i aktywności twórczej w plenerze.
Po każdym plenerze odbywają się wystawy poplenerowe, między innymi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w tym w Galerii WTC-Profil (World Trade Center Poznań), w Centrum Kultury Zamek, w poznańskich i wielkopolskich domach kultury, szkołach a także, poza granicami kraju, między innymi w Londynie.
Wstęp na wszystkie wystawy jest bezpłatny.
Plenery malarskie odbywały się między innymi w Żerkowie, Zielonce i Skokach.
Pierwszym kuratorem plenerów był Waldemar Mieczysławem Idzikowski. Obecnie (od 2021) tę funkcję sprawują dwie osoby: Wanda Elżbieta Gostyńska i Barbara Kamyszek-Gieburowska.

PARTNERZY

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012